ABSISKEY
ABSISKEY

Karta ochrony danych osobowych

Absiskey dba o ochronę prywatności i danych swoich kontaktów i klientów (użytkowników jej stron internetowych, w tym platformy Project Netboard, kontaktów nawiązanych na drodze spotkań biznesowych, zleceń, partnerstw, aplikacji itp.).

Absiskey przestrzega przepisów prawa francuskiego i polskiego, stosowanych przy ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Celem niniejszej Karty Ochrony Danych Osobowych jest poinformowanie zainteresowanych stron („Ciebie”), w jasny i prosty sposób, o tym, w jaki sposób Absiskey, jako administrator, gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz kontrolować ich wykorzystanie i korzystać ze swoich praw.

1. Jak zbierane są Twoje dane osobowe

Absiskey może gromadzić Twoje dane osobowe w następujący sposób: poprzez spotkania biznesowe, dokumenty, partnerstwa, aplikacje, wizyty w oddziale Absiskey lub na stronach internetowych, korzystanie z usług online Absiskey.

Deklaratywne dane osobowe to te dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem elektronicznych formularzy online lub papierowych lub w odpowiedzi na pytania zadawane przez pracowników firmy.

Absiskey przestrzega zasad minimalizacji danych i „ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych” (art. 25 RODO). Dzięki temu zbierane informacje są zawsze adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w jakich są przetwarzane.

Wymagane deklaratywne dane osobowe są oznaczone gwiazdką (*). Masz swobodę wyboru, czy podać niektóre, czy wszystkie swoje dane osobowe. Jednak decyzja o niepodawaniu tych danych może ograniczyć dostęp do niektórych usług lub funkcjonalności oferowanych przez strony internetowe Absiskey.

Absiskey przetwarza Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Dobrowolnie wyraziłeś konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. rejestrując się na wydarzenie);
 • Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania postępowań przedumownych podjętych na Twoje żądanie (np. poprzez podanie o pracę, zlecenie itp.);
 • Aby spełnić zobowiązania prawne lub regulacyjne Absiskey;
 • Gdy słuszne interesy Absiskey uzasadniają przetwarzanie danych (np. w celu zachowania środków bezpieczeństwa IT).
 • W każdym przypadku informacje na ten temat udzielane są zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje dane osobowe są zbierane w określonych, jawnych i prawnie uzasadnionych celach i mogą być wykorzystywane:

 • Aby rozmawiać z Tobą w związku z dokumentami, zadaniami, partnerstwami itp.;
 • Do badań satysfakcji, analiz i statystyk w celu ulepszania naszych produktów i usług, a także naszej wiedzy o naszych obecnych i potencjalnych klientach;
 • Dostarczanie informacji o firmie Absiskey lub oferowanych przez nas produktach i usługach;
 • Aby Cię zarejestrować w celu otrzymywania określonych rodzajów informacji (dokumentacji, zaproszeń, raportów rocznych itp.);
 • Aby rozpatrzyć Twoją aplikację o pracę.
 • Absiskey może również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów administracyjnych lub z innych powodów wymaganych przez obowiązujące prawo.

2. Baza danych do zarządzania relacjami z klientami

Absiskey wykorzystuje bazy danych do zarządzania relacjami z klientami („CRM”) do zarządzania i śledzenia swoich działań marketingowych. Te bazy danych CRM zawierają dane osobowe członków i/lub pracowników naszych klientów, dostawców, partnerów lub innych kontaktów, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe lub z którymi chcemy rozwijać relację zawodową.

Dane osobowe, wykorzystywane w tych celach, obejmują informacje handlowe wymagane do nawiązania relacji biznesowej, takie jak dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail itp.), informacje dostępne dla ogółu społeczeństwa (np. protokoły ze spotkań Zarządu, opublikowane artykuły, komunikaty prasowe, wiadomości publiczne publikowane w celach biznesowych w sieciach społecznościowych itp.) oraz odpowiedzi na ukierunkowane e-maile.

3. Wykorzystanie plików cookie

Możemy używać plików cookie, aby poprawić dostęp do naszych stron internetowych i zidentyfikować powracających odwiedzających. Ponadto nasze pliki cookie poprawiają komfort użytkowania poprzez śledzenie i ukierunkowanie zainteresowań użytkowników. Jednakże takie użycie plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z żadnymi możliwymi do zidentyfikowania danymi osobowymi na naszych stronach internetowych.

Definicja: Pliki cookie to małe pliki danych, które witryna internetowa wysyła do przeglądarki na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Służą one w szczególności do przechowywania Twoich preferencji z jednej strony na drugą i potencjalnie do poprawy komfortu użytkowania. Stosowane przez nas pliki cookie mogą być konfigurowane przez naszą witrynę internetową lub witrynę strony trzeciej.

Mogą to być pliki cookie „sesyjne” lub „trwałe”. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu przez określoną datę wygaśnięcia. Pliki cookie używane na stronie internetowej Absiskey mają maksymalny czas życia 365 dni.